Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, ngành thuế tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước , quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *