Sau 4 năm thực hiện chương trình số 06 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị và nhà ở thì cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn ở Vĩnh Long đã có sự chuyển biến đáng kể, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.Tuy nhiên việc thực hiện chương trình vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *