Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao và đứng thứ 12 trong 22 nước có số người mắc bệnh lao cao nhất toàn cầu, đồng thời đứng thứ 14 trong số 27 nước có gánh nặng bệnh lao đa kháng thuốc cao nhất thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *