Thực hiện chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn – hiệu quả; năm 2015, Ngân hàng nhà nước –  Chi nhánh Vĩnh Long tăng cường công tác quản lý tín dụng với nhiều giải pháp tích cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *