Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quản lý, vận hành và kinh doanh điện trên địa bàn, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh điện tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động.

Cùng với việc yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ thị của UBND tỉnh về việc bảo đảm an toàn hành lang lưới điện cao áp, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh điện trên địa bàn chú trọng việc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống thiết bị, lưới điện đang quản lý để bảo đảm an toàn cũng như chất lượng điện theo Luật điện lực đã quy định; thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng, duy tu các thiết bị để đảm bảo an toàn khi vận hành, khai thác; thực hiện việc kiểm tra và xử lý tiếp đất đường dây nhất là khu vực có mật độ giông sét lớn; xử lý các yếu tố không đảm bảo điều kiện an toàn tại những vị trí có nhiều nguy cơ gây tai nạn, sự cố về điện.

Các chi nhánh điện tại các huyện, thành phố cần tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm các quy định bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *