Thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua cùng với việc tập trung  thực hiện các giải pháp để bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, khu đô thị… tỉnh Vĩnh Long còn tăng cường bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *