Ban chỉ đạo xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 . Ông Lê Quang Trung – UVTV Tỉnh ủy –  Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự chỉ đạo hội nghị .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *