Bằng nhiều nỗ lực, 7 tháng đầu năm 2018, tỉnh Vĩnh Long đã đưa được trên 830 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Để đạt mục tiêu xuất khẩu lao động 1.500 người trong năm nay, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp xúc tiến lĩnh vực này.   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *