Những ngày qua nông dân tỉnh Vĩnh Long đã xuống giống đợt 2 vụ Đông Xuân với diện tích hơn 31.500 ha. Đây là đợt xuống giống chính, phân bố đều tại các huyện. Nhờ hệ thống thủy lợi đảm bảo nên bà con nông dân chủ động được nước, xuống giống an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *