Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thực hiện đề án hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo tinh thần quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ về "Đề án Thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *