Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long năm 2021 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được cả hệ thống chính trị tỉnh tích cực chuẩn bị trong thời gian qua. Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cho biết, đến nay, mọi công tác chuẩn bị khai mạc cuộc diễn tập vào sáng ngày 2 tháng 6 đã hoàn tất.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *