Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, sáng nay Tỉnh Đoàn và Hội sinh viên tỉnh Vĩnh Long ra quân chiến dịch sinh viên tình nguyện mùa hè xanh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *