Ngày 11/9, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh có hiệu quả giai đoạn 2018-2022.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *