Thực hiện Chỉ thị số 16 TT CP về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Chỉ thị 05. Theo đó, từ 00 giờ ngày 01/4/2020, toàn tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của TT CP về cách ly toàn XH; tạm đình chỉ hoạt động tất cả các cơ sở KD hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh (trừ các cơ sở KD hàng hóa, DV thiết yếu) trong 15 ngày trên toàn địa bàn tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *