Tình hình sử dụng quỹ khám chữa bệnh trong tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mất cân đối và 6 tháng đầu năm đã bội chi trên 100 tỷ đồng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *