Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 và sách giáo khoa, chuyên đề học tập lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Long năm học 2022 – 2023. Theo đó, sách giáo khoa lớp 7 gồm 16 sách của 12 môn học và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Đối với sách giáo khoa lớp 10, danh mục gồm 28 sách và 14 chuyên đề học tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *