Nhờ nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy đăng ký kinh doanh và thực hiện tốt các chính sách thu hút đầu tư , nên từ đầu năm đến nay tỉnh Vĩnh Long đã phát triển thêm 67 doanh nghiệp và 64 chi nhánh, văn phòng đại diện  với  tổng số vốn đăng ký 117 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *