Để từng bước nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh nhân tại tuyến y tế cơ sở, năm 2010, ngành Y tế Vĩnh Long phấn đấu có 100% số trạm y tế trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

Theo thống kê của ngành Y tế Vĩnh Long, hiện toàn tỉnh có 87/107 trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt 10 chuẩn quốc gia theo qui định của Bộ Y tế, chiếm tỷ lệ trên 81%. Các địa phương có trạm y tế đạt chuẩn cao là TPVL, các huyện Bình Minh, Mang Thít và Trà Ôn. Trong đó, TPVL và huyện Bình Minh có 100% số trạm y tế đạt chuẩn.

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tại tuyến y tế cơ sở, Vĩnh Long đang triển khai đề án xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Theo đó, trong năm nay, Vĩnh Long sẽ đầu tư xây dựng, nâng cấp, bổ sung trang, thiết bị và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên y tế của các trạm y tế trong tỉnh; đồng thời phấn đấu có 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *