Chiến tranh đã lùi xa 40 năm, những mất mát cũng đang vơi dần, nhưng đâu đó trên mọi miền của Tổ quốc vẫn còn không ít số phận phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại. Đó là những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam / dioxin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *