Để nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư nhiều nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh đã tăng lên hơn 64%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *