Thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ, đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã có 14 doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cổ phần hóa.

Thời gian qua, mặc dù gặp không ít khó khăn trong hoạt động do nhiều nguyên nhân khác nhau, đa số các doanh nghiệp này vẫn ổn định sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong số 14 doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa, Nhà nước sở hữu gần 50% vốn điều lệ với số vốn trên 102 tỷ đồng; người lao động nắm giữ gần 50,5 tỷ đồng, chiếm gần 27% tổng vốn điều lệ; các cổ đông chiến lược nắm giữ trên 25% vốn điều lệ với số vốn gần 52 tỷ đồng…

Sau khi cổ phần, các doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp sản xuất – kinh doanh như mở rộng ngành nghề kinh doanh, thực hiện khoán chi phí trong sản xuất – điều hành để giảm chi phí trong hoạt động; đầu tư mua sắm trang – thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường…

Với những kết quả đạt được, các doanh nghiệp đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm cho gần 2.000 lao động tại địa phương.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *