Nhằm cải thiện số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiện việc triển khai thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số được quan tâm góp phần nâng cao hiệu lực – hiệu quả  công tác quản lý nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *