Nhằm nâng cao hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế,  thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để thu hút các nguồn vốn đầu tư và xem đây là một trong những giải pháp quan trọng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *