Đánh cắp số phận

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 40 lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung. Để đáp ứng nhu cầu giết mổ cung cấp thịt cho người tiêu dùng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, theo quy hoạch đến năm 2020, tỉnh sẽ nâng cấp và xây mới 21 cơ sở giết mổ đạt chuẩn, đồng thời đóng cửa 13 cơ sở giết mổ không đạt chuẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *