Rõ ràng Sản xuất lúa theo mô hình Vietgap đã mang lại thành công cho nông dân tham gia về năng suất chất lượng lúa , lợi nhuận và đảm bảo nguồn tiêu thụ ổn định. Chính vì vậy mà trong những năm qua mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Vietgap ở đồng bằng sông Cửu Long liên tục phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *