Đến thời điểm này, Vĩnh Long đã tiêm gần 138.000 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, là 1 trong 5 tỉnh trong cả nước có tỷ lệ tiêm mũi 1 cao nhất, đạt 79,5%. Với mũi 2, Vĩnh Long cùng Ninh Thuận, Hậu Giang, Long An, Trà Vinh có tỷ lệ cao nhất, đạt gần 50%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *