Phòng TM và CN Việt Nam (VCCI) phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai chương trình đánh giá, công bố DN bền vững năm 2021 nhằm thúc đẩy cộng đồng DN Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, tiến tới các mục tiêu phát triển bền vững. Tỉnh Vĩnh Long khuyến khích các DN tại địa phương tham gia Chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *