Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những mục tiêu được tỉnh Vĩnh Long quan tâm hàng đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *