Từ đầu năm đến nay, trên các tuyến sông Tiền, sông Cổ Chiên, sông Hậu thuộc tỉnh Vĩnh Long, tình trạng khai thác cát sông trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *