Từ đầu năm 2022 đến nay, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã gieo trồng được hơn 36.200 ha rau màu, giảm hơn 1.000 ha so với thời điểm này năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *