Rút kinh nghiệm từ những năm học trước, năm nay, Sở giáo dục-đào tạo Vĩnh Long tổ chức giới thiệu và cho các trường học lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới sớm hơn. Tỉnh phấn đấu hoàn thành công tác này trước 15/4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *