Sáng nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để triển khai, quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chủ trì hội nghị. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *