Sáng nay Kho bạc nhà nước Vĩnh Long hội nghị  bàn thảo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *