Theo Sở giao thông vận tải , năm 2015 ngành đã đầu tư trên 12,6 tỷ đồng để duy tu  – sữa chữa các công trình giao thông tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *