Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về mục đích, ý nghĩa của phong trào hiến máu nhân đạo nên đến nay số người tự nguyện hiến máu và hiến máu nhắc lại tại Vĩnh Long không ngừng gia tăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *