Nhằm tạo điều kiện cho tất cả trẻ em trên địa bàn tỉnh được vui Tết Trung thu, năm nay Vĩnh Long trích ngân sách 86 triệu đồng tặng 2.400 phần quà cho các em thiếu nhi thuộc diện nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *