Ở tỉnh Vĩnh Long, kết quả đo độ mặn của Đài khí thượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho thấy, độ mặn tại các địa phương trong ngày 13/ 3 là từ 2 đến 5,2 phần ngàn. So với thời điểm đầu tuần qua thì độ mặn hiện nay giảm từ 2 – 2,5 phần ngàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *