Đến nay từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, tỉnh Vĩnh Long đã phân bổ trên 4.700 tỷ đồng cho công tác đầu tư công trong năm 2023. Để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn này, thời gian qua các sở – ngành, các chủ đầu tư và các nhà thầu đã chủ động triển khai nhiều phương án để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình – dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã được phân bổ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *