Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong muốn làm sao cho dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Thực hiện di huấn của Người và chủ trương của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *