Mặc dù gặp không ít khó khăn, song nhìn chung tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2011 – 2015 vẫn duy trì được mức tăng trưởng đáng kể.Trong đó tỉnh đã tập trung huy động mọi nguồn lực để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế cho phát triển kinh tế.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *