Đại diện Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết, do lợi nhuận trồng lúa thấp, đặc biệt trong tình hình giá vật tư nông nghiệp tăng cao, nên nhiều diện tích lúa kém hiệu quả được nông dân chuyển sang trồng cây ăn trái, trong đó nhiều nhất là cây cam sành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *