Tin từ Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long cho biết , năm 2014 tuy nguồn vốn đầu tư còn hạn chế , nhưng tỉnh Vĩnh Long cũng đã đầu tư trên 462 tỷ đồng để phát triển hệ thống giao thông . Qua đó đã tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội , nâng cao đời sống nhân dân. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *