Việc chăm lo sức khỏe cộng đồng là trọng tâm của mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội nông thôn của tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, nước sạch và vệ sinh môi trường được các ngành chức năng và các địa phương đặc biệt quan tâm.

Trong 6 tháng đầu năm 2010, tỉnh đã nâng cấp công suất, cải tạo công nghệ, mở rộng 16 trạm cấp nước để cung cấp nước sạch cho 4.050 hộ gia đình nông thôn với khoảng 20.250 nhân khẩu, nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 88%, trong đó có khoảng 55% sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh tập trung đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nhà vệ sinh và mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch cho các trường vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, nâng tỷ lệ số nhà trẻ, mẫu giáo và trường học được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh lên 85%; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng tỷ lệ số hộ dân nông thôn có hố xí hợp vệ sinh lên 65%, đạt mục tiêu năm 2010 của chương trình quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường.

Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *