Từ đầu năm đến nay Công an tỉnh Vĩnh Long đã liên tục mở nhiều đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *