Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên nên từ đầu năm đến nay, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã kết nạp được 1.979 đảng viên, đạt gần 110% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *