Nhờ đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền và mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh khi tham gia BHYT nên độ bao phủ BHYT trong dân ở Vĩnh Long tăng nhanh so với cùng kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *