Cùng với sự quan tâm đầu tư cơ sở vât chất trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, thời gian qua, Vĩnh Long còn đẩy mạnh công tác xã hội hội giáo dục, huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho học sinh nghèo. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *