Tuyển sinh quân sự là khâu đầu tiên trong quy trình đào tạo của các học viện, nhà trường quân đội, có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, góp phần xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại. Chính vì vậy mà tỉnh Vĩnh Long đã quan tâm, chú trọng công tác này trong năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *