Đến thời điểm này, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai vốn đầu tư cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên 671 tỷ đồng để thực hiện 58 công trình trong năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *