Năm 2014, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tiếp tục được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao và tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân các địa phương.    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *